Terveydenhuollossa GS1-standardit lisäävät potilasturvallisuutta, parantavat toimitusketjujen tehokkuutta sekä helpottavat lääkkeiden ja lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyyttä. Niiden avulla voi merkitä ja tunnistaa muun muassa lääkkeitä, välineitä, potilaita sekä terveydenhuollon tarjoajia ja sairaalapaikkoja.

GS1-standardien käyttöönotto on erittäin ajankohtaista

GS1-standardien käyttöönotto terveydenhuollossa on ajankohtaista monesta syystä:

  1. EU:n lääkeväärennösdirektiivi edellyttää lääkepakkausten sarjanumerointia helmikuusta 2019 alkaen
  2. Välineiden tunnistamista varten kehitetystä UDI-järjestelmästä pyritään tekemään globaali standardi. Järjestelmän käyttöönotto on jo alkanut Yhdysvalloissa.
  3. Terveydenhuollon digitalisoitumisen ja lisääntyvien tietoturvariskien myötä automatisoitu potilastunnistus on entistä tärkeämpää.

Sarjanumero yksilöi aidot lääkkeet

Pharma_logo

Lääkkeiden merkitsemistä koskeva EU-lainsäädäntö on muuttumassa. Lääkeväärennösdirektiivi 2011/62/EU edellyttää lääkepakkausten sarjanumerointia helmikuusta 2019 alkaen. Merkitsemiseen käytetään jatkossa GS1 Datamatrix -viivakoodia, josta käyvät ilmi lääkepakkauksen tuote- ja eränumerot, viimeinen käyttöpäivä sekä yksilöivä sarjanumero. Kun valmistaja syöttää pakkauksen tiedot EU:n koottuun tietokantaan, koko jakeluketju – tukkurit, apteekit ja sairaalat – voivat käydä tarkistamassa tuotteen aitouden. 


Välineiden UDI-merkinnät optimoivat hoitotyötä

HC_logo

Keskeiset potilasturvallisuutta valvovat viranomaiset – muun muassa Euroopan Unionin komissio ja Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto FDA – pyrkivät luomaan yhtenäisen lainsäädännön myös sairaalavälineiden tunnistamiseen. Yhdysvallat on päätynyt avoimiin maailmanlaajuisiin standardeihin perustuvan UDI-tunnisteen käyttöön, ja sama on suunnitteilla myös Euroopassa. Tunniste auttaa identifioimaan väärennetyt tuotteet ja erottamaan saman kaltaiset välineet toisistaan. Se helpottaa myös tuotteiden mahdollisia takaisinvetoja sekä lisää terveydenhuollon tehokkuutta. 


Yksiselitteinen potilastunnistus edistää potilasturvallisuutta

PatientCare_logo

Automatisoitu potilastunnistus nopeuttaa terveydenhuollon ammattilaisten työtä ja vähentää vakavien lääkintä- tai toimenpidevirheiden riskiä. Vielä toistaiseksi potilaan tunnistamiseen liittyvät käytännöt vaihtelevat jopa sairaanhoitopiirien sisällä. GS1- standardit tarjoavat maailmanlaajuisen, toimialariippumattoman, tietoturvallisen, yksilöllisen sekä yksiselitteisen tavan myös potilaiden tunnistamiseen. Kun kaikki osapuolet puhuvat samaa kieltä, potilasturvallisuus, tehokkuus ja jäljitettävyys paranevat ja kustannukset vähenevät

GS1 standardit hyödyttävät terveydenhuoltosektoria

"

 

 

  

 

 

GS1 avainluvut terveydenhuollossa

72 % vähemmän jätettä
31 % vähemmän varastoja