GS1:n yhteistyöjärjestöt

GS1 Finland tekee yhteistyötä monien eri toimialojen järjestöjen kanssa. Yhteistyötä järjestöjen kanssa tehdään mm. erilaisten työryhmien kautta ja sen tavoitteena on esimerkiksi toimialojen arvoketjujen yhteistyön edistäminen sekä kutakin toimialaa koskettavien standardien kehittäminen ja ylläpitäminen. Alle on koottu järjestöjä, joiden kanssa teemme yhteistyötä.

Yhteystiedot
Elintarviketeollisuusliitto ry
PL 115 (Pasilankatu 2)
00241 HELSINKI

Puh. 09 148 871 
Fax. 09 1488 7201
Email: info@etl.fi
Web: www.etl.fi

Yritysesittely
Elintarviketeollisuusliitto ry:n tehtävänä on luoda jäsenyritysten Suomessa oleville toimipaikoille kilpailukykyiset toimintaedellytykset. ETL pyrkii olemaan elintarvikealan vahvin ja asiantuntevin vaikuttaja sekä tehokas jäsenyritystensä edunvalvoja.

ETL näkee Suomen elintarviketeollisuuden kasvualana, joka menestyy kansainvälisessä kilpailussa ja voimakkaassa toimintaympäristön muutoksessa.

GS1 Finland ja Elintarviketeollisuusliitto ry tekevät yhteistyötä mm. erilaisten työryhmien parissa, sekä ECR Finlandin toiminnan kautta, jota GS1 Finland koordinoi. ECR Finland -yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaupan ja teollisuuden arvoketjujen välistä yhteistyötä.

Ratkaisut

 • Edunvalvonta
 • Kehitysprojektit
 • Lausunnot

Yhteystiedot
Lääketietokeskus Oy
Korkeavuorenkatu 35
00130 Helsinki

Puh. 09 6150 4950
Fax. 09 6150 4941
Email: etunimi.sukunimi@laaketietokeskus.fi
Web: www.laaketietokeskus.fi

Yritysesittely
Lääketietokeskus on uudistuva lääketiedon ja osaamisen kehittämisen yhtiö. Tunnetuimpia palveluita ja tuotteita ovat Pharmaca Fennica®, Laaketutkimukset.fi, Lääkekortti.fi, Lääkeinfo.fi ja lääkealan ajankohtaisseminaarit.

Kannamme yhteiskuntavastuuta toimittamalla Kelalle eReseptin lääketietokantaa.

Lääketietokeskus on lääketiedon solmukohta. Lääketietokeskus ylläpitää ajantasaisia lääketietoja kuluttajien, terveydenhuollon ammattilaisten, yritysten ja terveydenhuollon tietojärjestelmätoimittajien tarpeisiin.

Lääketietokeskus työskentelee yhdessä kumppaneiden kanssa joka päivä suomalaisten lääketurvallisuuden takaamiseksi ja vahvistaa potilasturvallisuutta myös kansainvälisesti Vnr-lääketietorekisterin avulla.

Lääketietokeskuksen toiminta perustuu asiakastarpeisiin, luotettavuuteen ja innovatiivisuuteen uusien tuotteiden, ratkaisujen ja palveluiden kehittämisessä. Lääketietokeskuksen omistajana toimii Lääketeollisuus ry.

Ratkaisut

 • VNR-numeron hallinta
 • Lääketietokannat
 • Koulutus
 • Osaamisen kehittäminen
 • Julkaisut

Yhteystiedot
LIMOWA logistiikkakeskusklusteri
Kankurinkatu 4-6
05800 HYVINKÄÄ

Jorma Härkönen, Johtaja
p. 040 3517 621 
jorma.harkonen@techvilla.fi

Web: www.limowa.fi

Yritysesittely
LIMOWA Logistiikkakeskusklusteri on valtakunnallisesti toimiva logistiikkakeskusosaamisen kehittämis- ja yhteistyöverkosto. Se toimii yrityskeskeisesti ja edistää toiminnallaan jäsenyritysten liiketoimintaa ja vientiä, erityisesti Itä-Eurooppaan. LIMOWA on kansallinen, avoin ja puolueeton.

LIMOWA on osa työ- ja elinkeinoministeriön Osaamiskeskusohjelman (OSKE) Älykkäät koneet -klusteria ja sen isäntäyhtiönä toimii Teknologiakeskus TechVilla Hyvinkäältä.

Ratkaisut
LIMOWA koordinoi logistiikkakeskuksiin liittyviä kehittämishankkeita, hankkii niihin julkista rahoitusta sekä edistää verkostoitumista. Kehittämishankkeet ovat esimerkiksi selvitys-, pilotti-, soveltamis-, markkinointi- ja yhteistoimintahankkeita.

LIMOWA kokoaa ja välittää logistiikkakeskuksiin liittyvää ajankohtaista tietoa jäsentapahtumissa ja verkkopalvelussaan (www.limowa.fi).

Yhteystiedot
Logistiikkayritysten Liitto ry
Eteläranta 10
00130 Helsinki

Puh. 09 4202 3389
Fax. 09 4202 3320
Email: logistiikkayritykset@logistiikkayritykset.fi
Web: http:// www.logistiikkayritykset.fi

Yritysesittely
Logistiikkayritysten Liitto on Suomessa avoimilla markkinoilla toimivien tavaralogistiikkapalveluyritysten elinkeinopoliittinen yhteistyö- ja etujärjestö, tehtävänään edistää jäsenyritysten liiketoiminnan edellytyksiä.

Toimintatapa on verkottunut yhteistyö muiden logistiikkaan liittyvien järjestöjen, yritysten ja viranomaisten kanssa. Logistiikkayritysten Liitto osallistuu työryhmiin, hallintoon ja alan toimintaan vaikuttaviin kehityshankkeisiin.

GS1 Finlandin ja Logistiikkayritysten Liiton yhteisenä tavoitteena on mm. logistiikkaketjun sähköistäminen ja läpinäkyvyyden lisääminen.

Ratkaisut

 • Käytännön toimintatapojen ja -standardien kehittäminen
 • Työntekijä- ja alihankkijaresurssien kysymykset
 • Logistiikka-alan liiketoiminnan edellytysten kehittäminen
 • Siirry tästä Logistiikkayritysten Liiton nettisivulle, johon on koottu sähköisen liiketoiminnan hyödyllisiä linkkejä.

Yhteystiedot
Päivittäistavarakauppa ry
Eteläranta 10, 5. krs
00130 HELSINKI

Puh. 09 172 860
Fax. 09 1728 6120
Email: etunimi.sukunimi@pty.fi
Web: www.pty.fi

Yritysesittely
Päivittäistavarakauppa ry toimii jäsenyritystensä ja päivittäistavarakaupan edunvalvojana elinkeino- ja yhteiskuntapoliittisessa päätöksenteossa. 
 
 Päivittäistavarakauppa vastaa elintarvikkeiden ja muiden jokapäiväisten kulutustavaroiden tarjonnasta. Päivittäistavarakauppa ja tavaratalokauppa tarjoavat elintarvikkeiden lisäksi käyttötavaroita, kuten vaatteita ja kenkiä sekä kodin ja vapaa-ajan tuotteita ja tarvikkeita ja kosmetiikkaa.

GS1 Finland ja Päivittäistavarakauppa ry tekevät yhteistyötä mm. erilaisten työryhmien parissa, sekä ECR Finlandin toiminnan kautta, jota GS1 Finland koordinoi. ECR Finland -yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaupan ja teollisuuden arvoketjujen välistä yhteistyötä.

Ratkaisut

 • Elinkeinopolitiikka
 • Kaupan toimitusketju
 • Palvelut

Yhteystiedot
Sailab ry
Sairaala- ja laboratorioalan tavarantoimittajat
Mannerheimintie 76B
PL 150
FI-00250 HELSINKI

Puh. 09 431 560
Email: sailab@sailab.fi
Web: www.sailab.fi

Yritysesittely
Sailab ry edustaa terveydenhuollon teknologiaa kehittäviä, markkinoivia ja jakavia yrityksiä, jotka tarjoavat tuotteita sairauksien diagnosointiin, ehkäisyyn, hoitoon, oireiden lievittämiseen ja erilaisten vammojen aiheuttamien rajoitusten helpottamiseen.

Sairaala- ja laboratorioalan tavarantoimittajien yhdistys Sailab on perustettu vuonna 1976, ja sen tarkoituksena on edistää jäsentensä yleisiä toimintaedellytyksiä. Sailabin jäsenyritysten asiakkaita ovat pääasiassa sairaalat, terveyskeskukset, laboratoriot ja teollisuus.

Yhteystiedot
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry 
Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. 044 3367083
Email: yhdistys(at)logy.fi
Web: www.logy.fi

Yritysesittely
Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry on Suomen tärkein logistiikan ja hankinnan asiantuntijoiden verkosto. Jäsenilleen LOGY tarjoaa alan tuoreimman tiedon, hyödyllisimmät ideat ja arvokkaimmat kontaktit. Haluamme lisätä oston ja logistiikan toimikentän tunnettuutta ja merkitystä liiketoiminnan keskeisenä tuloksentekijänä. LOGY tarjoaa kattavan valikoiman oston ja logistiikan seminaareja ja koulutuksia. Yhdistys kustantaa ja julkaisee Logistiikka -ammattilehteä.

GS1 Finlandin ja LOGYn yhteisenä tavoitteena on Suomen logistiikkaketjun sähköistäminen.

Ratkaisut

 • Jäsentoiminta (piiritoiminta ja yhteisöjäsenille foorumitoiminta: Hankinta-, SCM-, Kuljetus- sekä Varasto- ja materiaalinkäsittelyfoorumit)
 • Oston ja logistiikan seminaarit
 • Koulutukset ja valmennukset
 • Logistiikka-lehti ja julkaisutoiminta.

Yhteystiedot
Suomen Pakkausyhdistys ry
Ritarikatu 3 b A
00170 HELSINKI

Puh. 09 684 0340
Fax. 09 6840 3410
Email: risto.laiho@pakkaus.com
Web: www.pakkaus.com

Yritysesittely
Suomen Pakkausyhdistys ry:n tarkoituksena on edistää pakkausalan yleisiä toimintaedellytyksiä. Pakkausyhdistys hoitaa yhteistoimintaa kaikkien pakkaamisen kanssa tekemisissä olevien yritysten, yhteisöjen ja muiden tahojen välillä, eli se toimii koko pakkausketjun alueella.

Suomen pakkausyhdistys ry toimii koko pakkausalan edunvalvojana kehitettäessä yhteistyössä viranomaisten kanssa alaa koskevaa lainsäädäntöä. Lisäksi yhdistys seuraa alan teknistä ja taloudellista kehitystä, alaa koskettavia ohjeita, standardeja ja lainsäädäntöä sekä yleensä suhtautumista pakkaamiseen ja välittää näistä asioista tietoa jäsenilleen.

GS1 Finland ja Pakkausyhdistys ry tekevät yhteistyötä mm. pakkauksiin liittyvän koulutuksen suhteen.

Ratkaisut

 • Pakkausalan edistäminen
 • PAKKAUS-lehti
 • Koulutukset

Yhteystiedot
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Malminkatu 34
PL 130
00101 Helsinki

Puh. 09 149 9331
Email: sfs@sfs.fi
Web: www.sfs.fi

Yritysesittely
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry on standardisoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on Suomen jäsen ISOssa (International Organization for Standardization) ja CENissä (European Committee for standardization). Jäseninä SFS:ssä on elinkeinoelämän järjestöjä ja Suomen valtio. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys.

SFS huolehtii mm. siitä, että Suomeen luodaan standardikokoelma, joka vastaa maan tarpeita ja sisältää kansainvälisten ja eurooppalaisten sopimusten edellyttämät kansalliset standardit. Lisäksi SFS ohjaa ja koordinoi kansallista standardisoimistyötä ja vahvistaa kansalliset SFS-standardit.

GS1 Finland ja SFS tekevät yhteistyötä mm. erilaisissa toimitusketjujen standardeja käsittelevissä työryhmissä.

Ratkaisut
Julkaisutarjonta:

 • SFS-standardeja
 • SFS-käsikirjoja
 • ISO-standardeja
 • ulkomaisia julkaisuja
 • kuluvan vuoden SFS-luettelon
 • SFS-käsikirjaluettelon
 • SFS-oppaita

Yhteystiedot
Teknokemian Yhdistys ry
PL 311, 00131 HELSINKI
Eteläranta 10, 00130 HELSINKI

Puh. 09 172 841
Email: etunimi.sukunimi(at)teknokem.fi tai info(at)teknokem.fi
Web: www.teknokem.fi

Yritysesittely
Teknokemian Yhdistys ry toimii kosmetiikka- ja pesuaineyritysten elinkeinopoliittisena etujärjestönä Suomessa.

Yhdistys vastaa asiantuntijana alan edunvalvonnasta lainsäädännön valmistelussa ja toimeenpanossa, osana alan eurooppalaista verkostoa. Yhdistys seuraa alan kehitystä ja antaa alaan, esimerkiksi tuoteturvallisuuteen, liittyviä lausuntoja sekä julkaisee tilastotiedotetta.

GS1 Finland ja Teknokemian Yhdistys toimivat yhteistyössä mm. Synkka-tuotetietopankin kehitystyössä.

Ratkaisut

 • Kosmetiikkaa ja pesuaineita koskeva lainsäädäntö
 • Alan tuoteturvallisuuskysymykset
 • Tilastotiedotteet

Yhteystiedot
TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry
Salomonkatu 17 A, 10. krs.
00100 HELSINKI

Email: etunimi.sukunimi@tieke.fi
Web: www.tieke.fi

Yritysesittely
Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry palvelee suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittämisessä. TIEKE on riippumaton verkostojen rakentaja, jonka jäsenet ja yhteistyökumppanit edustavat laajaa kirjoa eri toimijoita. Yhteinen nimittäjä kaikilla on kehittää tietoyhteiskuntaa Suomen kansalaisten ja elinkeinoelämän parhaaksi. TIEKE toimii myös kansainvälisesti.

TIEKEn innovatiivisen organisaation tehtävänä on tuottaa uusia projekteja ja tarjota palveluita ja tuotteita jäsenille ja sidosryhmille.

Toiminnan lähtökohtana ovat vahva jäsentoiminta, menestyvät nykypalvelut ja niiden jatkokehittäminen. Strategian mukaisesti keskitytään erityisesti lisäarvon tuottamiseen ja asiakas- sekä sidosryhmätyytyväisyyden hyvän tason säilyttämiseen.

TIEKE pyrkii tunnistamaan tietoyhteiskunnan kehittämiskohteita ja -pullonkauloja. Valikoiduilla alueilla käynnistetään hankkeita yhteistyössä tietoyhteiskunnan ydintoimijoiden kanssa.

GS1 Finland ja TIEKE toimivat yhteistyössä mm. tunnistamisen ja tietoliikennestandardien kehittämisessä sekä jalkauttamisessa.

Ratkaisut

 • Osaamispalvelut
 • Liiketoimintamallit
 • Kehityshankkeet
 • Seminaarit
 • Julkais

Ota yhteyttä

Roskapostin estämiseksi, ruksaa ylläoleva laatikko.